See English Version

تعرفه های ثبت نام

ضمن قدردانی از استقبال گسترده اساتید، محققان، کارشناسان و دانشجویان محترم از اولین همایش ملی کارآفرینی با رویکرد تولیدات داخلی، به اطلاع می‌رساند به منظور انجام فرآیند ثبت‌نام و پذیرش نهایی مقالات، حداقل یکی از مؤلفان هر مقاله باید در همایش ثبت‌نام نماید. در غیر اینصورت، مقاله مزبور در مجموعه مقالات چاپ نخواهد گردید.

 

هزینه ثبت نام  شرکت کنندگان با مقاله بعد از داوری و در صورت پذیرفته شدن مقالات دریافت خواهد شد و در مرحله ارسال مقاله نیازی به پرداخت وجه ثبت نام نیست. ولی شرکت کنندگان بدون مقاله از همان ابتدا می توانند هزینه مربوطه را از طریق پنل شخصی خود واریز نموده و مراحل ثبت نام نهایی را تکمیل نمایند.

 

هزينه هاي ثبت نام :

مقاله دهندگان :

دانشجویان مقاله اول :   1/500/000 ریال

مقاله دوم : 1/000/000 ریال

مقاله سوم و سوم به بعد : 700/000 ریال

اعضای  هیات علمی و غير دانشجو : مقاله اول 2/000/00 ریال

مقاله دوم : 1/500/000 ریال

مقاله سوم و سوم به بعد : 1/000/000 ریال